Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku znak GNiR-Z-7510.1.13.2011.MG) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka, numerem 232  o powierzchni 3,52 ha, został przeprowadzony w dniu 3 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

 

Cena wywoławcza wynosiła 127.000,00 zł. Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 1.500,00 zł. Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciły dwie osoby:

–  Jerzy Antos

– Barbara Iwuła

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 154.000,00 zł. Kandydatem na nabywcę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha została  Pani Barbara Iwuła.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                        /-/ Wiesława Sieńkowska

 

 

Skip to content