Uczniowie Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie tradycje patriotyczne kultywują przez cały rok szkolny. To efekt rzetelnej edukacji polonistycznej, historycznej i artystycznej, głęboko zakorzenionej w tradycji szkoły, która zawsze przywiązywała uwagę do kształtowania patriotycznych postaw swoich wychowanków, przybliżając im narodowe dzieje, polską literaturę i sztukę, pielęgnując ojczysty język, wychowując i przygotowując ich do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela. Dlatego też komarowscy uczniowie są w pełni świadomi spoczywającego na nich obowiązku odpowiedzialności za lokalne dobro i chętnie uczestniczą we wszelkich przedsięwzięciach edukacyjnych mających pozytywny wpływ na ich wychowanie i dalszy rozwój. I właśnie taki cel przyświecał pokazowi historycznemu „Droga do wolności. Losy Rzeczypospolitej w latach1772 – 1921”, który odbył się 17 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Komarowie – Osadzie. W tej „żywej lekcji historii” przygotowanej przez Grupę Artystyczną „Explanation” uczestniczyli uczniowie oddziałów przedszkolnych, klas I-VIII oraz gimnazjaliści i każdy z nich znalazł tu coś dla siebie. Prowadzący przygotowali bogaty program, w którym m.in. znalazły się: prezentacja multimedialna przedstawiająca dzieje Polski od czasów zaborów aż po odzyskanie niepodległości, pokaz umundurowania i ubiorów z różnych okresów historycznych, uzbrojenia i metod walki oraz narzędzi tortur, a także krótka lekcja szermierki.

Pokaz historyczny, który w szkole odbywa się już nie po raz pierwszy to  jedno z wielu podejmowanych przez szkołę działań wpływających na kształtowanie więzi z ojczyzną. Ta „podróż w czasie” okazała się przy tym dla uczniów bardzo atrakcyjną formą edukacji,  a  sami uczestnicy bardzo aktywnie  angażowali się, m.in. wcielając się w role różnych postaci historycznych.

Skip to content