Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku

Treść obwieszczenia w załączeniu

https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=287&p1=szczegoly&p2=1329011

Skip to content