Informujemy, że zakończył się remont zabytkowego obelisku KOLOS w Kraczewie. Gmina Komarów-Osada zleciła opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich obiektu. Wójt Gminy uzgodniła z właścicielem posesji Panem Andrzejem Walczyszynem nieodpłatną dzierżawę działki, na której usytuowany jest obelisk. Dziękujemy Panu Andrzejowi za życzliwość i wspólne działanie w projekcie. W budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczono kwotę 60 000 zł na w/w cel.  Łącznie przekazano: 11 983,43 zł w formie dotacji, 44 068,00 zł jako pożyczka.

Program prac konserwatorskich opracował mgr inż. arch. Jan Radzik, a prace konserwatorskie wykonała firma PPU INWEX Sp. z o.o., Brody Małe 2c, 22-460 Szczebrzeszyn.

Rys historyczny

W roku 1800 sędzia Jan Kraczewski zakupił część dóbr Wożuczyńskich i na tychże terenach założył miejscowość Kraczew. W roku 1808 ufundował obelisk upamiętniający powstanie nowej miejscowości. W roku 1937 obelisk wyremontował ówczesny właściciel posesji Ignacy Wolczyszyn. W trakcie remontu zwieńczono obelisk krzyżem usuwając pierwotne zwieńczenie w postaci kuli.  Niestety, czas nie oszczędził obelisku i w ostatnim okresie jego stan znacznie się pogorszył.

Na początku roku 2018, Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie, wystąpiło o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt p.n. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew” otrzymał dofinansowanie w czerwcu b.r. i od tego czasu prowadzone były prace mające na celu wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Łączny koszt remontu wyniósł 49 904,23zł, z czego 39 234,71 zł stanowią środki pozyskane w ramach funduszy unijnych.

 

 

Skip to content