Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2195) zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, na terenach objętych ograniczeniami ujętymi w częściach I, II, III załącznika do decyzji 2014/709/UE, dopuszcza się ubój świń w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, zostały poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

Pełna treść informacji w załączeniu

INFORMACJA

Skip to content