„Piękna nasza Polska cała”, a jeszcze piękniej prezentują się jej walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe, gdy wyłaniają się z pieśni śpiewanych przez dzieci i młodzież szkolną.

22 listopada 2018 r. znane i te mniej znane utwory muzyczne zaprezentowali uczestnicy gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Komarowie – Osadzie. Uczestniczyli w nim komarowscy gimnazjaliści, szkoły podstawowe z terenu Gminy Komarów – Osada oraz Samorządowe Przedszkole w Zubowicach. Przed publicznością zaprezentowali się soliści, soliści z chórkami i duety: z Antoniówki, ze Śniatycz, z Zubowic, z Komarowa – Osady oraz miejscowy chór szkolny „Echo”.

Występy młodych artystów oceniali członkowie Klubu Seniora „Legenda” oraz pracownik biblioteki – pani Magdalena Bąk. W oczekiwaniu na werdykt jury uczestnicy festiwalu do wspólnego śpiewania zaangażowali niemal całą zgromadzoną publiczność. Tego dnia nie było przegranych, wszyscy artyści schodzili ze sceny z nagrodami przy gromkich oklaskach publiczności.

Celem festiwalu było m.in. kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różne formy aktywności artystycznej, zachowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej ojczyzny, a także propagowanie obchodów świąt narodowych.

Organizatorami festiwali byli: Pan Marek Biszczan, Pani Barbara Tokarska, Pani Małgorzata Pachla, Pani Agnieszka Opalińska, Pani Alicja Łasocha, Pani Lidia Winniczuk i Pani Anna Podgórska.

Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej był jednym ze szkolnych działań „Dla Niepodległej”.

Skip to content