Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości treść Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 272 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada.

Treść obwieszczenia

Skip to content