Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 30.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych – właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie w 2019 roku wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

 

Skip to content