Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze.

Treść postanowienia w załączeniu

Postanowienie

Skip to content