Wojewoda Lubelski uchylił w całości decyzję i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji w sprawie ustalenia obszaru wspólnoty gruntowej oraz ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze.

Odnaleziono ostateczną decyzję Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 lipca 1964 roku, którą dokonano ustalenia nieruchomości podlegających wspólnemu zagospodarowaniu, położonych na terenie sołectwa Śniatycze. Decyzja ta zawiera określenie obszaru wspólnoty gruntowej jak i wykaz osób uprawnionych.

Co to oznacza dla mieszkańców sołectwa Śniatycze?  No właśnie !

Wszyscy mieszkańcy Śniatycz, którzy w latach sześćdziesiątych byli udziałowcami wspólnoty, są nimi nadal lub ich następcy prawni. O ile nie zostanie wniesione odwołanie, to wspólnota będzie mogła wznowić działalność i wybrać z osób uprawnionych władze Wspólnoty.

Cieszymy się z tego ogromnie, z uwagi na fakt, że wszyscy mieszkańcy Śniatycz na tym skorzystają i będą mogli decydować o swoich udziałach.

Skip to content