W świetlicy wiejskiej w Śniatyczach wydzielono stałe pomieszczenie na potrzeby, funkcjonującej od czerwca 2018 r., Śniatyckiej Izby Tradycji. Teraz, dzięki decyzji wójta, bez przeszkód organizowane są spotkania z mieszkańcami i młodzieżą szkolną, lekcje muzealne, wystawy miejscowych twórców ludowych, wystawy książek i czasopism.

W ostatnim czasie  zorganizowano m.in.:

  • spotkanie z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wolicy Brzozowej;
  • we wrześniu i październiku urządzono wystawę twórczości Zenona Gierały- wywodzacego się ze Śniatycz pisarza i publicysty, dawnego ucznia śniatyckiej szkoły, Absolwenta Politechniki Rzeszowskiej, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Filozofii i Etyki na Politechnice Świętokrzyskiej;
  • 25 września 2018 r. odbyły się zajęcia dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Śniatyczach. Po wizycie w muzeum uczniowie wraz z opiekunami i dyr. Renatą Koper zostali zaproszeni na prezentację multimedialną pt. „Skąd nasz ród”;
  • 3 października 2018 r. Śniatycką Izbę Tradycji odwiedzili uczniowie i nauczyciele wraz  z dyrektorem – Eweliną Dołba ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce, dodatkowo uczestniczyli oni w lekcji muzealnej na temat „Droga do Niepodległej”;
  • 12 października muzeum gościło uczestników zebrania OSP, w tym zaproszonych na spotkanie gości: wójta gminy-Wiesławę Sieńkowską, gminnego komendanta-Piotra Grząśko, pracownika urzędu gminy-Anetę Masłowską.

Wystawy i zajęcia przygotowuje i prowadzi, w ramach wolontariatu, założycielka muzeum – Lucyna Baryła. Dotychczas placówkę odwiedziło ok. 250 osób (wiele z nich kilkakrotnie), w tym osoby z odległych regionów Polski i z zagranicy.

Skip to content