W dniu 15 października 2018 roku w Komarowie-Osadzie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyły władze gminy, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy szkół.

Gminny Dzień Edukacji jest każdego roku okazją, aby wyróżnić tych, którzy oprócz należytego kierowania placówkami oświatowymi oraz wykonywania obowiązków dydaktyczno-wychowawczych podejmują dodatkowe działania, które przyczyniają się do promocji szkoły i gminy, oraz służą społeczną pracą na rzecz lokalnej społeczności. Doceniając działalność i zaangażowanie Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkół. Nagrody Wójta Gminy Komarów-Osada w bieżącym roku otrzymały następujące osoby: Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Pani Anna Maryńczak – wice dyrektor szkoły oraz nauczyciele: Pani Beata Zarębska-Jachymek, Pani Barbara Tokarska, Pani Alicja Łasocha, Pani Wiesława Posłajko, Pani Teresa Wszoła, Pani Tamara Bur, Pani Katarzyna Pleskaczyńska, Pani Lidia Winniczuk, Pan Andrzej Wlaź, Pan Marek Biszczan, Pani Małgorzata Brudnowska pracownik szkoły; Pani Renata Koper – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach oraz nauczycielka Pani Alina Kycko; Pani Jolanta Handziuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubie oraz nauczyciele Pani Lucyna Basaj, Pani Magdalena Bil; Pani Ewelina Dołba – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce oraz nauczyciele Pani Justyna Wojciechowska, Pani Monika Piątkowska; Pani Anna Danilewicz- dyrektor Szkoły Podstawowej w Zubowicach oraz nauczyciele Pani Maria Gałan, Pani Katarzyna Zastąpiło, ksiądz Mariusz Molenda; Pani Anna Koszel – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach oraz nauczycielka Pani Małgorzata Lipczewska-Litwińczuk. Za długoletni trud uczenia i wychowania młodego pokolenia w atmosferze szacunku dla zdobyczy nauki, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka, za zaangażowanie, profesjonalizm i wielką życiową mądrość dyplom uznania otrzymała Pani Renata Karwat wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, która z końcem roku szkolnego przeszła na emeryturę. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Obchody uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

Skip to content