Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska  otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w kwocie 884.00,00 złotych na dwie drogi w Komarowie-Osadzie i Kadłubiskach tj.

– odbudowa drogi w miejscowości Komarów-Osada w kierunku Wolicy Brzozowej – Kolonii o długości 202 m jako ostatni etap budowy drogi (potocznie nazwana obwodnicą Komarowa),

 – odbudowa drogi w miejscowości Kadłubiska ciąg drogowy Kadłubiska-Tomaszówka o długości 1279 m  jako ostatni etap budowy drogi (poważny skrót do kościoła, cmentarza itp.).

Przetargi na te drogi zostaną rozstrzygnięte w dniu 17 października 2018 roku. Inwestycje zostaną zakończone i rozliczone  do końca bieżącego roku.   

Skip to content