Gmina zakupiła nowoczesny, świetnie wyposażony, nowy samochód Volkswagen Caravelle z przeznaczeniem do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Całkowity koszt samochodu wyniósł 146.001,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze strony PFRON – 70.000,00 zł, środki gminy to kwota 76.001,00 zł.

Przekazanie kluczyków na ręce Pani Doroty Mazur Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej  nastąpiło w dniu 2 października 2018 r., a wręczyła je Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada.

Niech nowy samochód służy potrzebującym i bezpiecznie pokonuje codzienne trasy przejazdu.

Skip to content