O zasadach demokracji uczniowie klas gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie uczą się na co dzień m.in. na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. W środę – 19 września 2018 r. – mogli oni wykazać się znajomością niektórych z nich, biorąc udział w wyborach nowego Samorządu Uczniowskiego.

Chęć pracy w samorządzie szkolnym zgłosiło 24 kandydatów. Natomiast same wybory poprzedziła profesjonalna, tygodniowa kampania wyborcza, podczas której mieli oni za zadanie opracować swoje plakaty wyborcze, zawierające charakterystykę kandydata oraz założenia programowe. Plakaty zostały zaprezentowane szkolnej społeczności – umieszczono je na tablicy ogłoszeń.

W dniu wyborów kandydaci zaprezentowali się wyborcom jeszcze raz. Za zorganizowanie tegorocznej szkolnej akcji wyborczej odpowiadał obecny opiekun samorządu – Pani Jolanta Skowronek, natomiast nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza złożona z uczniów klas VIII oraz III gimnazjum i to ona dokonała rzetelnego podliczenia głosów.    

W skład nowego Samorządu Uczniowskiego wejdą uczniowie z klas IV-VIII i III gimnazjum, którzy uzyskali największą ilość głosów: Amelia Szajewska, Aleksandra Szala, Wiktoria Mazur, Wiktoria Wójtowicz, Paulina Dec, Sabina Jachymek, Zuzanna Szeremeta oraz Joanna Opalińska i już wkrótce zostaną wcielone w życie niektóre pomysły zaprezentowane w ich programach wyborczych.

Tego samego dnia demokratycznie został wybrany również opiekun Samorządu Uczniowskiego – ponownie będzie to Pani Jolanta Skowronek, która ma w tym już duże doświadczenie, a przy tym doskonały kontakt z młodzieżą.

Skip to content