Na podstawie § 11 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie informuje, że został sporządzony spis wyborców Gminy Komarów-Osada w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..

Powyższy spis udostępniony jest do wglądu na pisemny wniosek wyborcy w pok. Nr. 2 Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Skip to content