8 września 2018 r. uczniowie klas VII, VIII oraz III gimnazjum uczestniczyli w  ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, mającej na celu popularyzację fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

Uczestnicy akcji: uczniowie wraz z rodzicami, dyrektorzy szkoły, nauczyciele, pracownicy biblioteki gminnej oraz władze samorządowe reprezentowane przez radnych czytali wybrany przez Polaków utwór Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Uczniowie poza tym przygotowali i przedstawili biografię autora dzieła, a w trakcie czytania utworu wykonali ilustrację nawiązującą do motywu „szklanych domów” (konkurs plastyczny). Zaplanowana została również prezentacja wybranych fragmentów ekranizacji „Przedwiośnia” w reżyserii Filipa Bajona, będącej pretekstem do podjęcia dyskusji na temat zagadnienia adaptacji filmowej dzieł literackich. Poza tym w ciągu pierwszego tygodnia nauki w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie z klas IV-VIII oraz III gimnazjum wykonali prace plastyczne, których tematem była pora roku zwana przedwiośniem i to one stanowiły dekorację sobotniej szkolnej akcji czytelniczej. Na zakończenie wszyscy, którzy tego dnia przynieśli ze sobą egzemplarz „Przedwiośnia”, mieli możliwość opieczętowania go pamiątkową pieczęcią, którą obdarował szkołę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Obecność uczniów podczas sobotniego Narodowego Czytania – zwłaszcza, że był to dla nich dzień wolny od zajęć lekcyjnych – dowodzi ich dojrzałości i wrażliwości na piękno polskiej literatury.

Skip to content