„Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk”

                                                     Jan Paweł II 22 VI 1999r.

 

Staropolskim zwyczajem, 2 września 2018 r. w niedzielę, mieszkańcy Gminy Komarów- Osada uroczyście świętowali zakończenie żniw. Święto plonów wpisało się już na stałe w kalendarium każdej wsi naszej gminy. Reprezentacje poszczególnych sołectw z przepięknymi wieńcami dożynkowymi  przemaszerowały w barwnym korowodzie do kościoła parafialnego. Główne uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem Wójta Gminy Komarów-Osada Pani Wiesławy Sieńkowskiej, która powitała wszystkich zebranych mieszkańców gminy  oraz zaproszonych gości. W swoim przemówieniu dziękowała rolnikom za trud ich ciężkiej pracy. Równocześnie podkreśliła, że praca rolnika w bieżącym roku odbywała się w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych a w szczególności przy 2 miesięcznym braku opadów. Spowodowało to zmniejszenie ilości i jakości plonów, a tym samym miało wpływ na sytuację ekonomiczną rolników i ich rodzin. Wystąpiły również problemy w zakresie zbycia owoców miękkich a ich drastycznie niska cena spowodowała, że zbiór tych owoców stał się ekonomicznie nieopłacalny. Gmina w miarę swoich instrumentów prawnych udzielała pomocy rolnikom, ale należy podkreślić, że w tej sytuacji najważniejsza jest pomoc państwa, któro posiada odpowiednie warunki i możliwości, aby wesprzeć rolników. Mimo tak trudnych warunków gospodarowania cała społeczność gminy stanęła na wysokości zadania i z tego też względu należą się im serdeczne gratulacje i podziękowania. Następnie poprosiła o odprawienie uroczystej mszy świętej w intencji rolników z terenu naszej Gminy. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz Franciszek Nieckarz i ksiądz wikariusz Marcin Migas.

W czasie Mszy Świętej na ręce Wójta Gminy oraz Księdza Proboszcza delegacje złożyły chleb upieczony z tegorocznych zbiorów– najpiękniejszy owoc pracy ludzkiej. Jako pierwsi chleb złożyli starostowie dożynek, Państwo Barbara i Grzegorz Bilewiczowie, a następnie przedstawiciele poszczególnych sołectw:

 • Antoniówka: Pani Justyna Antos – sołtys i Pan Kamil Matej,
 • Dub: Pan Andrzej Szeremeta-sołtys i Pani Jolanta Grądz,
 • Huta Komarów: Pan Jan Matuszak – sołtys i Pani Aneta Kukiełka,
 • Janówka Wschodnia i Zachodnia: Pan Mieczysław Sokołowski i Pani Anna Olszewska
 • Komarów-Osada : Pani Agnieszka Górska-sołtys  z małżonkiem Janem
 • Kadłubiska: Państwo Wioletta i Andrzej Grądkowscy
 • Komarów-Wieś: Pan Ryszard Mazur-sołtys i Pani Teresa Barteczko
 • Komarów-Dolny: Pan Tomasz Kułaj- sołtys z żoną Haliną
 • Komarów Górny: Pani Małgorzata Szala – sołtys z małżonkiem Konradem
 • Księżostany i Księżostany-Kolonia: Pani Monika Wiśniewska i Pan Henryk Zasuwa-sołtysi
 • Krzywystok i Krzywystok-Kolonia: Pani Maria Balicka-sołtys i Pan Grzegorz Wiśniewski
 • Ruszczyzna: Pan Zbigniew Pysiewicz –  sołtys z małonką Marią Pysiewicz
 • Sosnowa-Dębowa i Kraczew: Pan Andrzej Sendecki i Pan Edwin Wronka-sołtysi
 • Śniatycze: Pan Jerzy Marucha – sołtys
 • Tomaszówka: Pan Izydor Wójcik-sołtys
 • Wolica Brzozowa – Pan Zenon Ulanowski-sołtys i Pani Małgorzata Lizak
 • Wolica Brzozowa-Kolonia-
 • Wolica Śniatycka- Pan Robert Szewczuk-sołtys
 • Zubowice i Zubowice Kolonia: Pan Kamil Jakubiak

oraz Klub Seniora „Legenda”- Pani Genowefa Siek i Pan Stanisław Kaczor.

Złożone u stóp ołtarza dary ziemi: wieńce dożynkowe, pięknie przystrojone chleby, owoce zostały poświęcone przez księdza proboszcza. Po wspólnej modlitwie nastąpiło dzielenie się chlebem z życzeniami, aby go nikomu nie zabrakło.

Po mszy barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą i Starostów Dożynek przeszedł na komarowski rynek, gdzie odbyło się dalsze świętowanie tegorocznego święta plonów w trakcie, którego między innymi rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz „Najsmaczniejsze Stoisko” w ramach kiermaszu „To i owo na ludowo”.

Ozdobą uroczystości były, piękne wieńce dożynkowe, niesione przez przedstawicieli poszczególnych sołectw:

 • Antoniówka: Panowie Tomasz Majcher, Stanisław Kubiński, Dawid Wałasztyn i Marcin Jednac
 • Dub:Państwo Agnieszka i Krzysztof Kapustowie, Państwo Małgorzata i Mieczysław Jednaczowie.
 • Janówka Wschodnia i Zachodnia: Panie Teresa Sokołowska, Krystyna Pokrywka, Anna Misztal, Ala Różniecka
 • Kadłubiska: Państwo Ewa i Andrzej Saputowie, Kamila i Bartosz Kołtunowscy
 • Komarów-Osada: Panie Barbara Pachla, Natalia Zaburko i Panowie Rafał Łój i Jan Górski
 • Komarów-Wieś: Panie Antonina Bajwoluk, Danuta Chmiel, Krystyna Sadło i Krystyna Mazur
 • Księżostany i Księżostany-Kolonia: Państwo Małgorzata i Tomasz Stopowie i Państwo Agnieszka i Mirosław Bilowie
 • Krzywystok i Krzywystok-Kolonia: Panie Danuta Wiśniewska, Danuta Kania i Panowie Antoni Bełz i Henryk Balicki
 • Ruszczyzna: Panowie  Krystian Czerwiński, Sebastian Pysiewicz, Mateusz Niemczuk i Adam Łój
 • Sosnowa-Dębowa i Kraczew: Panie Wiktoria Szjner, Jadwiga Bochen i Panowie Edwin Wronka i Andrzej Sendecki- sołtysi
 • Śniatycze:Panie Zofia Karpińska, Barbara Szpinda, Janina Posłajko, Danuta Chwedeczko
 • Tomaszówka:Panie Maria Kraczek, Jolanta Dec, Danuta Posłajko, Mariola Dubas
 • Wolica Śniatycka: Państwo Kamila i Robert Skrobanowie i Państwo Barbara i Jerzy Godziszowie
 • Zubowice i Zubowice Kolonia: Panie Elżbieta Chałas, Monika Jakubiak, Alicja Wiśniewska i Maria Misztal
 • Klub Seniora „Legenda: Panie Zofia Wróblewska, Irena Schab i Panowie Piotr Grząśko i Ryszard Wróblewski

Dożynkowe wieńce, zgodnie z tradycją uosabiały urodzaj i dostatek, stąd też obok zbóż w wieńce wplatały się owoce i warzywa, całość zaś przyozdabiała czerwona jarzębina, polne kwiaty oraz kolorowe wstążki. Zaprezentowane wieńce, uczestniczące w konkursie postawiły komisję przed niezwykle trudnym zadaniem. Po dokładnym obejrzeniu, komisja postanowiła ocenić wieńce w dwóch kategoriach: kategorii wieńca nowoczesnego i kategorii wieńca tradycyjnego i przyznała po trzy równorzędne pierwsze miejsca w każdej kategorii i wyróżnienia szczególne.

 Kategoria wieńce tradycyjne :

I miejsca otrzymały:

 • Sołectwo Antoniówka,
 • Sołectwo Ruszczyzna
 • oraz Klub Seniora „Legenda”

Kategoria wieńce współczesne:

I miejsca otrzymały:

 • Sołectwo Dub,
 • Sołectwo Księżostany i Księżostany –Kolonia,
 • Sołectwo Zubowice i Zubowice-Kolonia.

 Wyróżnienia szczególne otrzymały sołectwa  :

 • Janówka Wschodnia i Zachodnia
 • Kadłubiska
 • Komarów-Osada
 • Komarów-Wieś
 • Krzywystok i Krzywystok-Kolonia
 • Wolica Śniatycka
 • Sosnowa-Dębowa i Kraczew
 • Śniatycze
 • Tomaszówka

W trakcie kiermaszu dożynkowego „To i owo na ludowo” rozstrzygnięto konkurs na „Najsmaczniejsze stoisko”. W konkursie wzięło udział 10 stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy z miejscowości: Antoniówka, Dub, Kadłubiska, Komarów Wieś, Krzywystok, Ruszczyzna, Śniatycze, Wolica Śniatycka, Klub Seniora „Legenda, Centrum Integracji Społecznej.

Komisja podkreśliła niezapomniany smak i oryginalność w nazwach oraz zapach potraw a także artyzm przygotowanych stoisk. Komisja jednogłośnie przyznała 10 równorzędnych nagród.

Ukoronowaniem dożynek był przegląd dorobku artystycznego gminy zaprezentowany między innymi przez zespoły śpiewacze: Kapela „Śniatyczanie” ze Śniatycz, „Borowianki” z Antoniówki i Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie. Swoją twórczość zaprezentowała Pani Henryka Syty członkini grona „Ludzi z pasją”. Na scenie zaprezentowały się  również dzieci ze Szkoły Podstawowej Komarowie – Osadzie na czele z solistkami Natalią Mazurek i Wiktorią Łój. Duże zainteresowanie wzbudził  koncert Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej oraz występ chóru „Pasjonata”, którzy wykonali także oprawę muzyczną mszy dożynkowej. Wykonane pieśni, tańce i wiersze obrzędowe i ludowe dopełniły klimatu tegorocznych dożynek.

Można było również podziwiać stoiska przygotowane przez twórców ludowych, literatów i plastyków- malarzy z terenu gminy. Swoje stoisko z pracami uczestników prezentowali: poeta Adam Wawrzonek z Huty Komarowskiej, twórczyni wyrobów szydełkowych Kamila Skroban z Wolicy Śniatyckiej, twórca m.in. wieńców dożynkowych Andrzej Sendecki z Sosnowej Dębowej, malarka i twórczyni elementów dekoracyjnych Urszula Pakuła z Komarowa-Osady, poetka i twórczyni wyrobów szydełkowych Henryka Syty z Ruszczyzny, zajmująca się haftem krzyżykowym Danuta Potrzeszcz z Komarowa Wsi i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wolicy Brzozowej.

Wręczono nagrody za „Najładniejszy ogród przydomowy” w Gminie Komarów -Osada , w tym roku laureatami zostali:

 • Pani Helena Witkowska- Komarów-Osada
 • Pani Teresa Boguszewska – Księżostany
 • Pani Marzena Wyskiel – Dub
 • Pani Grażyna Kułaj – Komarów-Dolny
 • Pani Anna Małys – Śniatycze


Podczas Święta zostały wręczone Dyplomy uznania za wzorową pracę w gospodarstwie rolnikom. Dyplomy otrzymali :

 • Pan Piotr Wojda rolnik  z Komarowa -Osady,
 • Pan Andrzej Palikot rolnik  z Komarowa –Górnego,
 • Pan Sebastian Szyprowski rolnik z Kraczewa

Dużym zainteresowaniem cieszyły się punkty informacyjne:

 • Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie- porad udzielali Pani Maria Krzeszowska i Pan Tadeusz Lis
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe w Zamościu – agencję reprezentował Pan Jacek Masłowski
 • Powiatowego Banku Spółdzielczego w Komarowie-Osadzie – informacji udzielały Panie Zofia Płaza i Elżbieta Bender

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością wzbogacili święto dożynkowe.

Skip to content