W ramach złożonego przez Gminę Komarów-Osada wniosku do Ministra Sprawiedliwości w dniu 21 sierpnia 2018 roku w Lublinie Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Wróblewskiej podpisała umowę na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak.

Przedmiotem podpisanej umowy jest realizacja zadań w ramach ogłoszonego w dniu 26 czerwca 2018 roku Programu I, Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina nabędzie wyposażenie i sprzęt ratownictwa technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj.: OSP Komarów-Osada i OSP Zubowice na łączną kwotę 34.000,00 zł.

Jednostki OSP doposażone w odpowiedni, nowoczesny sprzęt będą mogły szybko i efektywnie reagować na pojawiające się zagrożenia, co z pewnością przyczyni się do uratowania wielu istnień ludzkich. Podniesie to również morale druhów ochotników, że reagując szybko i mając odpowiedni sprzęt mogą ratować ludzi i służyć im w sposób najskuteczniejszy z możliwych.

Skip to content