Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2019r. realizuje projekt „Aktywność i Integracja na Ludowo”.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu zamojskiego z grupą 5 osób starszych i 5 osób ze społeczności lokalnej z terenu gminy Komarów – Osada poprzez zastosowanie form aktywnej integracji przyczyniających się do wzrostu wiedzy na temat dawnych zwyczajów regionu Zamojszczyzny.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
– „I Ty możesz zostać wolontariuszem” – ABC wolontariatu dla osób starszych, praca wolontariacka osób starszych z osobami z niepełnosprawnością w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolicy Brzozowej,
– „Dawno temu na wsi” – pogadanki historyczne na temat życia mieszkańców obszarów wiejskich, wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej,
– „Akademia Rękodzieła Ludowego” – cykliczne warsztaty: kartka bożonarodzeniowa, stroik bożonarodzeniowy, warsztaty mydlarskie, warsztaty wyrobu biżuterii, pisanka wielkanocna, stroik wielkanocny,
– „Izba Rolnika” – powstanie miejsca pamięci o dawnych lokalnych zwyczajach,
– „Śladami Historii Polski Niepodległej” – zorganizowanie gry terenowej,
– Warsztaty wypieku chleba i mięsa.

Biuro projektu: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze”
                            Wolica Brzozowa 21
                         22-435 Komarów – Osada

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Skip to content