Stowarzyszenie AKTYWNI W KULTURZE informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.
php?id=107&p1=szczegoly&p2=58854
zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wykonanie „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Skip to content