Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zawiadomienie w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Zamojskiego z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: GKN.6824.2.495.2016 w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze.

 

Skip to content