Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zawiadomienie w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Zamojskiego z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: GKN.6824.2.494.2016 w sprawie ustalenia działek stanowiących grunty Wspólnoty Gruntowej wsi Śniatycze.

Skip to content