Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Komarów-Osada, że wnioski o ustalenie prawa na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 do pobierania:

 • zasiłku rodzinnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia wychowawczego/500+/,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. za pomocą systemu teleinformatycznego na stronie empatia.mrpips.gov.pl
 • tradycyjnie /w wersji papierowej/ od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie wychowawcze i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego można pobierać :

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożony:

 • w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia, tj. przyznanie świadczenia oraz wypłatę przyznanego świadczenia za miesiąc październik do 31 października 2018 r.
 • we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada 2018 r.
 • w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

WAŻNE: Złożenie wniosku później niż w październiku 2018 r., spowoduje ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony:

 • w sierpniu zapewni ciągłość świadczenia, tj. przyznanie świadczenia oraz wypłatę przyznanego świadczenia za miesiąc listopad do 30 listopada 2018 r.
 • we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
 • w październiku przyznanie i wypłata świadczenia za listopad i grudzień 2018r. oraz styczeń 2019 r. nastąpi nie później niż do 31 stycznia 2019 r.
 • w listopadzie przyznanie i wypłata świadczenia za listopad i grudzień 2018r. oraz styczeń i luty 2019 r. nastąpi nie później niż do 29 lutego 2019 r.

WAŻNE: Złożenie wniosku później niż w listopadzie 2018 r., spowoduje ustalenie prawa do świadczeń od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 615 31 22.

Skip to content