29 czerwca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Janówce, a następnie w siedzibie Centrum Integracji Społecznej odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia powstania Centrum Integracji Społecznej w Komarowie z/s w Janówce Zachodniej. W  uroczystości udział brali przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przybyłych gości powitała Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska. Genezę powstania i bieżącą działalność CIS przedstawili Pani Marzanna Mikuła Kierownik GOPS i Pan Józef Pawliszak Kierownik CIS. Swoimi doświadczeniami z pracy podzielili się również sami uczestnicy Centrum, którzy twierdzili że są zadowoleni z pracy, cieszą się że mogli podjąć pracę w Centrum by zdobywać doświadczenie zawodowe. Jak sami mówią to była słuszna decyzja. Nastąpił także czas życzeń dla Centrum ze strony obecnych gości, nie zabrakło łez, wzruszeń, pięknych słów i podziękowań.

CIS został utworzony w 2013 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne związane z wysokim bezrobociem w naszej gminie.

W  pięciu warsztatach 30 uczestników bierze udział w zajęciach tematycznych związanych z nabyciem umiejętności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy w okresie 5-letniej działalności spośród 78 osób uczestniczących w zajęciach 25 znalazło zatrudnienie u różnych pracodawców.

Na co dzień uczestnicy wykonują prace zlecone przez Gminę a także przez zleceniodawców indywidualnych. Wykonuje remonty i malowanie mieszkań, pielęgnację zieleni, na własne potrzeby i na sprzedaż pozyskuje plony z 7 ha gospodarstwa.

Dużą popularnością i uznaniem cieszą się usługi cateringowe, zamawiane są tutaj wyroby kuchenne i przetwory a także imprezy okolicznościowe, takie jak chrzciny, komunie, rocznice itp. 5-letnia działalność została wysoko oceniona przez uczestników uroczystości.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez warsztat gastronomiczny CIS.

Jubilatowi- Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej, raz jeszcze gratulujemy aktywnej działalności, licznych osiągnięć i życzymy kolejnych lat  prężnego i dynamicznego rozwoju.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.

Skip to content