Wójt Gminy Komarów-Osada działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121)  podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 27 lipca 2018 roku, godz. 9:00  na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 378, o powierzchni 0,58 ha.

Pełna treść ogłoszenia  https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1281471  

Skip to content