Tradycyjnie sportowcy naszej gminy rywalizowali na  Igrzyskach LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi oraz w  Święcie Sportu Powiatu Zamojskiego. Tym razem zmagania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP oraz rywalizacja sportowa odbywały się w dniach 23 i 24 czerwca na obiektach sportowych gminy Miączyn. Gminę Komarów reprezentowało 60  zawodników

W zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP uczestniczyły trzy drużyny – dwie z Komarowa – Osady i jedna z Księżostan. Drużyny zajęły następujące miejsca:

  • II miejsce dziewczęta z Komarowa-Osady
  • V miejsce drużyna kobieca z Księżostan
  • VI miejsce chłopcy z Komarowa-Osady

W lekkoatletycznych zmaganiach komarowska młodzież jak zawsze stanęła na wysokości zadania i wywalczyła czołowe miejsca na podium:

  • I miejsce skok w dal w kategorii dziewcząt – Sabina Jachymek
  • II miejsce w rzucie lotką do tarczy w kategorii chłopcy – Rafał Jednacz
  • III miejsce w skoku w dal – Kacper Pytlik
  • III miejsce w skoku w dal – Michał Kurzępa

Udział w Powiatowych Igrzyskach LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi to doskonały sposób na popularyzację aktywności fizycznej oraz forma popularyzacji sportu wśród różnych grup wiekowych. Przede wszystkim jednak jest to ważne dla młodego pokolenia mieszkańców wsi, którzy w ten sposób uczą się  przestrzegania obowiązujących w sporcie zasad fair play oraz zdrowej rywalizacji. Młodzież włączona w różne inicjatywy sportowe uczy się życia w zespole oraz pielęgnuje takie wartości, jak uczciwość, przyjaźń i szacunek dla przeciwnika, kulturę słowa, obowiązkowość, dyscyplinę, wytrwałość, opanowanie oraz poszanowanie zasad czystej gry. Natomiast doświadczenia zdobyte w rywalizacji sportowej sprzyjają głębszemu poznaniu siebie samego, a co za tym idzie, kształtowaniu charakteru.

Skip to content