W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, 20 czerwca 2018 r. panie dyrektor  podsumowały dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, wychowawcze i sportowe gimnazjalistów oraz uczniów z klas: IV – VII Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie.

Tak jak każdego roku wszyscy uczniowie starali się pracować na pozytywny wizerunek szkoły. Panie dyrektor podsumowały pracę chóru szkolnego „Echo” oraz solistów,  sukcesy koła teatralnego „Ego”, a także osiągnięcia w konkursach plastycznych. Pogratulowały finalistkom kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z języka francuskiego i historii, uczniom, którzy wykazali się wiedzą w konkursach z języka polskiego, z języków obcych (angielskiego i francuskiego), z historii i matematyki. Podsumowane zostały także szkolne konkursy wiedzy o bezpieczeństwie, o samorządzie terytorialnym oraz o Gminie Komarów – Osada.  

Panie dyrektor przypomniały również o indywidualnych i drużynowych sukcesach gimnazjalistów oraz sportowców z klas IV-VII, gratulując im przede wszystkim podwójnego I miejsca w wiosennej rundzie czwartków lekkoatletycznych (I miejsce wywalczyli zarówno uczniowie z klas IV-VI, jak i ich starsi koledzy z klas VII oraz II i III gimnazjum). 

Panie dyrektor podkreśliły wielki wpływ nauczycieli na sukcesy edukacyjne, sportowe i wychowawcze  uczniów.

Podsumowaniem dnia była akcja ewakuacji szkoły przeprowadzona przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Komarowie – Osadzie. Oprócz samej ewakuacji strażacy zaprezentowali dzieciom i młodzieży działanie i zastosowanie wozu bojowego oraz sprzętu gaśniczego, a także przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał sam prezes OSP w Komarowie – Osadzie – druh Józef Pawliszak, dzięki któremu uczniowie i młodzież gimnazjalna niejednokrotnie już korzystała z różnych form wsparcia w szkolnej edukacji.

Podejmowane przez szkołę działania służą między innymi uatrakcyjnieniu codziennego procesu edukacyjnego uczniów. Należą do nich m.in. prowadzone przez strażaków pokazy. Przede wszystkim powinny one jednak skłonić uczniów do głębszego zastanowienia się nad postępowaniem w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz drugiego człowieka.

Skip to content