Sportowy duch i dobra zabawa towarzyszyły uczestnikom Gminnego Święta Sportu połączonego z Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Komarowie – Osadzie.

Rozgrywki w piłkę ręczną, siatkową i w tenisie stołowym rozpoczęły się na obiektach szkolnych już o godz. 9.00, a nad ich przebiegiem czuwali nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Komarowie – Osadzie. Następnie o godz. 11.00 na gminnym obiekcie sportowym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i kobiece zaprezentowały swoje umiejętności w sztafetach sprawnościowych oraz w obsłudze podstawowego sprzętu pożarniczego. Wśród kobiecych drużyn rywalizację wygrała drużyna z Księżostan, drugie miejsce zajęła drużyna z Zubowic. Wśród dziewcząt rywalizację na Wielofunkcyjnym Boisku Sportowym wygrała drużyna z Komarowa-Osady.  Rywalizacja zespołów chłopięcych zakończyła się zwycięstwem drużyny z Komarowa-Osady, drugie miejsce wywalczyła drużyna z Zubowic, trzecie miejsce zajęła Antoniówka, czwarte miejsce drużyna z Kadłubisk.
Najlepsi otrzymali nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy oraz słowa uznania i wielkie brawa od wszystkich obecnych.
Oficjalne otwarcie  Gminnego Święta Sportu miało miejsce o godz. 13.00. Jego uczestnicy: dzieci, młodzież szkolna oraz dorośli – zależnie od kategorii wiekowej – mieli możliwość uczestnictwa m.in. w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy, skoki na skakance, skok w dal z miejsca, rzut lotką do tarczy,  przeciąganie liny, przerzucanie opony traktorowej, a także w zawodach sprawnościowych z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nad ich przebiegiem czuwali pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie, aspirant Marcin Gołębiowski z Posterunku Policji w Łabuniach oraz strażacy z miejscowej jednostki straży pożarnej. Dzięki nim poszczególne konkurencje przebiegały bardzo sprawnie i zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Zwycięzcy w konkurencjach indywidualnych otrzymali medale, a drużyny zostały nagrodzone pucharami, pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymały nagrody pieniężne. Wójt gminy – pani Wiesława Sieńkowska pogratulowała wszystkim uczestnikom niedzielnych zmagań sportowych. Szczególne słowa uznania skierowała także do rodziców, którzy dopingowali swoje pociechy, biorąc udział w różnych konkurencjach sportowych. Podkreśliła, ze to piękna inicjatywa wychowawcza, bo to przede wszystkim od rodziców dzieci czerpią dobre wzorce, w tym i sportowe nawyki. Udział rodziców i dzieci w zmaganiach sportowych to poza tym doskonały przykład integracji międzypokoleniowej oraz sposób na wspólne spędzenie wolnego czasu.
Na zakończenie pani wójt złożyła gratulacje wszystkim, którzy potrafili połączyć zdrową rywalizację z dobrą zabawą, zarówno podczas zmagań młodych strażaków, jak i podczas konkurencji sportowych.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
KONKURENCJE INDYWIDUALNE:
•    Skoki na skakance żabką Skrzaty:
I miejsce – Karolina Mazur– S.P. Antoniówka
II miejsce – Wiktoria Worobiej – S.P. Komarów – Osada
III miejsce – Aleksandra Mazur – S.P. Antoniówka
•    Skoki na skakance żabką dziewczęta rocznik 2008 – 2006:
I miejsce –Maja Sieniatyńska  – S.P. Komarów – Osada
II miejsce – Katarzyna Palonka-  S.P. Komarów – Osada
III miejsce – Emilia Łobocka- SP Antoniówka
•    Skoki na skakance żabką chłopcy rocznik 2008 – 2006:
I miejsce – Bartłomiej Pelc  –SP Zubowice
II miejsce – Kacper Korneluk-  S.P. Komarów – Osada
III miejsce – Bartłomiej Ostrowski- S.P. Zubowice
•    Kręcenie hula – hop Skrzaty:
I miejsce – Ewa Pokryszka– S.P. Antoniówka
II miejsce – Magdalena Szewczuk – S.P. Antoniówka
III miejsce – Agata Paczos – S.P. Komarów – Osada
•    Kręcenie hula – hop  dziewczęta rocznik 2008 – 2006:
I miejsce – Katarzyna Palonka – S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Maja Sieniatyńska – S.P. Komarów – Osada
III miejsce – Aleksandra Koszel – S.P. Antoniówka
•    Kręcenie hula – hop chłopcy rocznik 2008 – 2006:
I miejsce – Mateusz Szewczuk– S.P. Antoniówka
II miejsce – Kacper Korneluk – S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Michał Bałuta- S.P. Komarów-Osada
•    Sztafeta sprawnościowa Skrzaty:
I miejsce –  Ewa Pokryszka –  S.P. Antoniówka
II miejsce – Alicja Puzio- S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Michał Herbin –  S.P. Antoniówka
•    Skok w dal z miejsca Skrzaty rocznik 2011 – 2009:
I miejsce – Aleksandra Mazur – S.P. Antoniówka
II miejsce – Michał Herbin- S.P. Antoniówka
III miejsce – Artur Przyczyna – S.P. Komarów-Osada
•    Skok w dal z miejsca dziewczęta rocznik 2008- 2006:
I miejsce – Aleksandra Koszel – S.P. Antoniówka
II miejsce – Milena Małek –  S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Emilia Wałaszyk  –  S.P. Komarów-Osada
•    Skok w dal z miejsca chłopców rocznik 2008 – 2006:
I miejsce – Krzysztof Góra  – S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Ernest Przyszyna  – S.P Komarów-Osada
III miejsce – Bartłomiej Saczek – S.P.Komarów-Osada
•    Skok w dal z miejsca dziewczęta rocznik 2005 – 2002:
I miejsce –  Weronika Pokryszka  –  S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Katarzyna Palonka-  S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Wiktoria Flak   – S.P. Antoniówka
•    Skok w dal z miejsca chłopców rocznik 2005 – 2002:
I miejsce – Dominik Szwałek – S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Paweł Góra – S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Szymon Bełz – S.P. Komarów-Osada
•    Skok w dal z miejsca kobiety rocznik 2001 i starsze:
I miejsce – Klaudia Załoga  – OSP Antoniówka
II miejsce – Ewa Schab – OSP Antoniówka
III miejsce – Ewelina Flak – OSP Antoniówka
•    Skok w dal z miejsca mężczyźni rocznik 2001 i starsi
I miejsce – Arkadiusz Worobiej – S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Mateusz Wałaszyk – S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Bartłomiej Schab – OSP Antoniówka
•    Rzut lotką do tarczy Skrzaty rocznik 2011 -2008:
I miejsce – Karolina Mazur  –  S.P. Antoniówka
II miejsce – Michał Bałuta   – S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Michała Herbin   – S.P. Antoniówka
•    Rzut lotką do tarczy dziewczęta rocznik 2008-2005:
I miejsce –Daria Paczos –  S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Justyna Albingier   – S.P. Antoniówka
III miejsce – Katarzyna Palonka   – S.P. Komarów-Osada
•    Rzut lotką do tarczy chłopcy rocznik 2008-2005:
I miejsce – Bartłomiej Ostrowski – S.P. Zubowice
II miejsce – Kamil Masłowski – Komarów-Osada
III miejsce – Adrian Baranowski   – S.P. Komarów-Osada
•    Rzut lotką do tarczy kobiety rocznik 2004 i starsze:
I miejsce – Julia Żyradzka  –   S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Weronika Pokryszka – S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Agnieszka Herbin – S.P. Antoniówka
•    Rzut lotką do tarczy mężczyźni rocznik 2004 i starsi:
I miejsce – Michał Niedźwiedź   – OSP Antoniówka
II miejsce –Edward Schab – OSP Antoniówka
III miejsce – Jerzy Lewczuk   – OSP Komarów- Osada
•    Zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego dziewczęta rocznik 2001 i młodsze:
I miejsce – Katarzyna Palonka – S.P. Komarów – Osada
II miejsce – Opalińska Joanna   – S.P. Komarów – Osada
III miejsce – Julia Palonka – S.P. Komarów – Osada
•    Zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego chłopcy rocznik 2001 i młodsi:
I miejsce – Paweł Góra  – S.P.  Komarów-Osada
II miejsce – Skiba Michał   – S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Kamil Masłowski – S.P. Komarów-Osada
•    Zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogowego mężczyźni rocznik 2000 i starsi:
I miejsce – Bogumił Dąbek – Komarów-Osada
•    Przerzucanie opony traktorowej rocznik 2000 i starsi:
I miejsce – Mateusz Wałaszyk  –  S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Arkadiusz Piątkowski  – Antoniówka
III miejsce – Edward Schab  –  OSP Antoniówka
•    Tenis stołowy chłopcy rocznik 2001 i młodsi:
I miejsce – Kacper Cyc – S.P. Komarów-Osada
II miejsce –  Mateusz Cyc- S.P. Komarów-Osada
III miejsce – Damian Krajewski – S.P Komarów-Osada
•    Tenis stołowy mężczyźni  rocznik 2000 i starsi:
I miejsce – Adrian Daśko – S.P. Komarów-Osada
II miejsce – Pachla Jakub – SP. Komarów-Osada  
III miejsce – Karol Kurzępa  – S.P. Komarów-Osada

KONKURENCJE DRUŻYNOWE:
•    Piłka siatkowa mężczyzn rocznik 2000 i starsi:
I miejsce – OSP Antoniówka
II miejsce –  „Goldeny” OSP Komarów-Osada
•    Piłka ręczna rocznik 2000 i starsi:
I miejsce – Dżygity” z Komarowa – Osady
II miejsce – „3 Gimnazjum”
III miejsce –„2 Gimnazjum”
•    Przenoszenie worków z piaskiem rocznik 2000 i starsi:
I miejsce – OSP Antoniówka
II miejsce – OSP Antoniówka
III miejsce – S.P. Komarów
•     Przeciąganie liny mężczyzn rocznik 2000 i starsi:
I miejsce – OSP Antoniówka
II miejsce – OSP Antoniówka

PUNKTACJA KOŃCOWA DRUŻYN:
I miejsce –  Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie – 1440 pkt
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Antoniówce – 556 pkt
III miejsce – OSP Antoniówka – 301 pkt
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Zubowicach i Samorządowe Przedszkole w  Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach– 119 pkt
V miejsce – OSP Komarów-Osada – 50 pkt

 Organizatorami Gminnego Święta Sportu oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Komarowie – Osadzie byli:
– Gmina Komarów-Osada,
– Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie,
– Klub Sportowy „Legion” w Komarowie-Osadzie,
– Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie,
– Jednostka OSP w Komarowie-Osadzie

Skip to content