Stowarzyszenie AKTYWNI W KULTURZE informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania 44 068,00 zł. środki finansowe Stowarzyszenia 11 983,43 zł.

Ogółem budżet projektu wynosi 56 051,43 zł.

 

Skip to content