Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie- Osadzie rozpoczęła realizację projektu „W poszukiwaniu siebie” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu „W poszukiwaniu siebie” jest podniesienie poziomu wiedzy na temat historii lokalnego środowiska oraz zwiększenie integracji i aktywności w realizowaniu i inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

Planowane do realizacji zadania:

  1. Organizacja zadań związanych z edukacją historyczną pt. „Świadkowie czasu” obejmujące różnorodne formy poznawania lokalnej historii m. in. konkursy, wywiady z najstarszymi mieszkańcami gminy, zajęcia o historii regionu. Działania będą wspierać aktywność i samodzielność dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, stwarzać okazję do dialogu społecznego oraz twórczości własnej.
  2. Organizacja koncertu pieśni patriotycznej i żołnierskiej „Dla Niepodległej”.
  3. Organizacja wydarzenia patriotycznego „Obchody 98 rocznicy Bitwy pod Komarowem”.
  4. Działania informacyjno-upowszechniające zmierzające do popularyzacji naszej historii wśród mieszkańców, ale także w regionie.
Skip to content