Uroczysty dzień Matki przypada 26 maja i  tradycyjnie obchodzony jest w Polsce jako dzień szczególny. To święto wyjątkowe, które jest wyrazem szacunku dla wszystkich matek. W tym szczególnym dniu Koło Gospodyń Wiejskich z Janówki wraz z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Komarowie-Osadzie przygotowało uroczyste spotkanie w świetlicy wiejskiej z okazji tego pięknego święta. Wszystkich zebranych na uroczystości powitała Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy wraz z Panią Elżbietą Małyską Przewodniczącą Koła Gospodyń w Janówce. Pani Wójt w imieniu władz samorządowych złożyła serdeczne życzenia wszystkim matkom i skierowała  słowa podziękowania za trud, jaki włożyły w wychowanie dzieci, oraz za wyrozumiałość i matczyne serce, symbolicznie przekazała wiązankę kwiatów na ręce Pani Reginy Gałki z Janówki, matki, która urodziła i wychowała siedmioro dzieci. W imieniu Starosty Zamojskiego Pana Henryka Mateja życzenia złożył członek Rady Powiatu Pan Stanisław Barteczko.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy pięknego koncertu  miejscowego chóru „Pasjonata” i solistki Pani Anety Szpindy ze Śniatycz oraz pięknych wierszy autorstwa Pani Marii Szewczuk i Pani Jadwigi Kaczor. Wiersze były niezwykle ujmujące i wzruszające. Czas spędzony w tym dniu upłynął w miłej i wesołej atmosferze, wypełniony był aurą życzliwości i wzajemnej serdeczności.

Skip to content