16 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Antoniówce odbył się konkurs matematyczny. Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV-VI z czterech szkół z terenu gminy Komarów (12 uczestników). Punktualnie o 9.00 uczniowie w 3 osobowych drużynach rozpoczęli zmagania matematyczne.

Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, integracja środowiska uczniowskiego.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie drużyny uczniowskie zmagały się z zestawem zadań matematycznych. Po krótkiej przerwie przystąpiono do kolejnej części konkursu, składającego się z gier i zabaw matematycznych. Każda drużyna dzielnie walczyła o miano najlepszej szkoły w gminie Komarów. Jury miało trudne zadanie, po wnikliwym sprawdzeniu prac – wyłoniono zwycięzców.

WYNIKI KONKURSU

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Antoniówce

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Komarowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Śniatyczach

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Dubie

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim oraz dziękujemy za przybycie.

Skip to content