Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej realizuje  projekt: „Trening mieszkaniowy – drogą ku samodzielności” od 01.03.2018 roku  do 31.03.2019 roku   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu zamojskiego (z gmin: Komarów-Osada, Miączyn, Sitno, Łabunie) poprzez zastosowanie innowacyjnej metody terapeutyczno-treningowej – gra w życie podczas treningów mieszkaniowych w mieszkaniu treningowym od 01.03.2018 r. do 31.03.2019 r.

Biuro projektu: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Wolica Brzozowa 21, 22-435 Komarów-Osada

Skip to content