10 kwietnia 2018 r. uczniowie klas II gimnazjum z Komarowa – Osady wraz z młodszymi kolegami z klas IV oraz VI uczestniczyli w Dniach Otwartych Koszar w Zamościu, gdzie atrakcją były m.in. pokazy musztry wojskowej, różnych sztuk walki i sprawności fizycznej. Młodzież miała również możliwość bliżej przyjrzeć się broni oraz wojskowym pojazdom. Być może właśnie z tym zawodem będzie związana w przyszłości jej dalsza edukacja.

Podczas gdy grupa uczniów podziwiała popisy żołnierzy, gimnazjaliści z klas III uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w zamojskiej placówce Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zapoznali się tam z zasadami jej  funkcjonowania, z jej celami i zadaniami. Pracownicy Centrum przybliżyli uczniom również zasady obowiązujące honorowych dawców krwi. Zachęcali młodych ludzi do włączenia się w przyszłości do tej pięknej i jakże potrzebnej akcji. Te wyjazdowe zajęcia zorganizował nauczyciel biologii – Pan Tomasz Szewczuk.

W tym samym czasie gimnazjaliści: Paulina Kukiełka (kl. IIIb), Wiktoria Mazur (kl. IIa) i Michał Krzeszowski (kl. IIIa) uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu Powiatowych Międzyszkolnych Konkursów Literackich: XVI Spotkanie z Biblią oraz XVI Spotkanie z mitologią. Dziewczęta wywalczyły II miejsce w konkursie Spotkanie z Biblią, a Michał zdobył III miejsce w konkursie Spotkanie z mitologią. Oprócz pamiątkowych dyplomów uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Paulinę i Michała przygotowywała Pani Teresa Wszoła, a Wiktorię – Pani Anna Maryńczak. Organizatorem konkursów była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu.

Każdy szkolny wyjazd to forma integracji młodzieży, co pozwala na bliższe poznanie rówieśników, ale i samego siebie w nowej, niesprawdzonej dotąd sytuacji. Poza tym każde nowe miejsce to szansa na zdobycie nowych wiadomości czy umiejętności, które mogą się przydać młodym ludziom na każdym kolejnym etapie edukacji.

Skip to content