Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości na czele z wielopokoleniową Orkiestrą Dętą do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny. Po Mszy w miejscach upamiętniających poległych w walce o wolną Polskę mieszkańcy, na czele z władzami gminy, złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe ze szkół:  z Antoniówki, z Komarowa-Osady i ze Śniatycz, jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych: z Antoniówki, Janówki, Śniatycz, Komarowa-Osady, Ruszczyzny, Zubowic i Duba oraz partii politycznej PSL. Dalsze obchody odbyły się na rynku komarowskim, gdzie wysłuchaliśmy przemówienia Wójta Gminy Pani Wiesławy Sieńkowskiej, która podkreśliła rolę Konstytucji 3 Maja oraz znaczenie troski o narodowe barwy, które należy otoczyć  szacunkiem i miłością, gdyż one przypominają o naszej Ojczyźnie. Apelowała  również, by wspólnie budować dobro Ojczyzny.

W radosny, majowy nastrój, uczestników uroczystości wprowadziły wspaniałe występy artystyczne przygotowane przez młodzież szkolną z Komarowa, która zaprezentowała się w pieśniach, w poezji oraz w pięknych tańcach. W klimat spotkania wpisywał się również występ zespołu wokalnego „Borowianki” z Antoniówki.

Dalsza część radosnego świętowania odbyła się na boisku szkolnym, gdzie rozegrano mecze w piłkę nożną o „Puchar Wójta Gminy Komarów-Osada”. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn, które zajęły następujące miejsca:

I miejsce Komarów 1

II miejsce Komarów 2

III miejsce Dub

IV miejsce Antoniówka

V miejsce Śniatycze 1

VI miejsce Śniatycze 2

Ten wspólnie spędzony czas był okazją zarówno do świętowania kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak i do przeżywania emocji podczas sportowej majówki. Bo nic tak nie napawa optymizmem, jak widok dzieci i młodzieży szkolnej, dla których 3 Maja stał się dniem integracji pokoleń.

Skip to content