Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 2 maja 2018 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży.

– Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha.

– Komarów-Osada numerem 523 o powierzchni 0,13 ha

– Antoniówka numerem 378 o powierzchni 0,58 ha.

– Komarów-Osada numerem 756 o powierzchni 0,04 ha

– Komarów-Osada numerem 619/2 o powierzchni 0,01 ha

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z póz. zm.) upływa z dniem 13 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

 

 

 

Skip to content