W większości przypadków zaczyna się niepozornie: uczeń kończy gimnazjum i wybiera szkołę ponadgimnazjalną, w której kontynuuje dalszą naukę. Ale jeżeli ten wybór jest trafny, to nowa szkoła otwiera przed nim nowe możliwości.

Właśnie do wyboru zamojskiego Ekonomika 23 kwietnia 2018 r. zachęcali komarowskich gimnazjalistów uczniowie z technikum informatycznego wraz z opiekunem, prezentując  atuty i możliwości, jakie daje ich obecna szkoła – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.

Przyszli informatycy prezentowali jej bogatą ofertę edukacyjną oraz opowiadali o swojej pasji, którą rozwijają m.in. podczas zajęć pozalekcyjnych z robotyki, o możliwości uczestnictwa w międzynarodowych stażach zawodowych, a także o szansach uzyskania stypendium zawodowego. Na poparcie swoich argumentów zaprezentowali wytwory swojej dotychczasowej pracy: robotyczne ramię, autonomicznego łazika oraz drona, który w hali sportowej wykonał próbne loty. Chłopcy nie ukrywają, że jest to dla nich powód do dumy, ponieważ wykonane przez nich prace na co dzień służą nauczycielom jako pomoce dydaktyczne podczas zajęć z uczniami kształcącymi się w klasach o różnych profilach i specjalnościach. Poza tym podejmowane przez nich wyzwania są bardzo ambitne, gdyż są na miarę prac magisterskich. Ciekawostką jest fakt, że jednym z uczestników poniedziałkowego spotkania był absolwent Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie – Dariusz Maryńczak, który jako gimnazjalista zaczynał od budowy maszyn wiatrowych i wodnych, a teraz razem z kolegami buduje drony. I to on zachęcał swoich młodszych kolegów do przemyślanych decyzji związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia.

Obecnie gimnazjaliści przeżywają trudny okres, gdyż wybór szkoły ponadgimnazjalnej wcale nie jest łatwą rzeczą. Wprawdzie oferta szkół ponadgimnazjalnych jest bardzo bogata, ale sztuką jest dokonać takiego wyboru, który okaże się naprawdę trafny, a w przyszłości przyniesie im same korzyści.  

Skip to content