Wójt Gminy Komarów-Osada zawiadamia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Zubowice na dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), na godzinę 10.00 dla dokonania wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Zubowice.

 

Skip to content