Czy wybór szkoły ponadgimnazjalnej dla wszystkich gimnazjalistów okaże  się strzałem w 10? Tak naprawdę pokaże to najbliższa przyszłość. Faktem jest natomiast, że uczniowie gimnazjum w Komarowie – Osadzie przygotowują się do tego już od dawna. Podczas trzyletniej edukacji gruntownie poznawali ofertę edukacyjną zamojskich i nie tylko zamojskich szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicząc m.in. w spotkaniach z przedstawicielami różnych profesji i specjalności, a także biorąc udział w Lubelskim Festiwalu Nauki, w szkolnych dniach zawodów, w „dniach otwartych szkół” i w EduTargach. Przydatne były również spotkania z doradcami zawodowymi, którzy diagnozowali zainteresowania, preferencje i predyspozycje zawodowe, pomagając w ten sposób uczniom w planowaniu kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku dalszej edukacji.

Tym razem 13 kwietnia uczniowie klas VII oraz wszyscy gimnazjaliści uczestniczyli w targach edukacyjnych „,Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”, których inicjatorem był Lubelski Kurator Oświaty. Odbyły się one w hali zamojskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie szkoły zawodowe – branżowe i technika – prezentowały swoją ofertę edukacyjną, zachęcając obecnych gimnazjalistów i przyszłych absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki  w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. Celem imprezy była również zmiana panujących w społeczeństwie stereotypów o „wyższości szkolnictwa ogólnego nad zawodowym”.

Udział w piątkowej imprezie dla uczniów z Komarowa – Osady był  także okazją do spotkania ze starszymi kolegami – absolwentami komarowskiego gimnazjum, którzy promowali swoje aktualne szkoły.

Piątkowe przedpołudnie uczniowie wykorzystali bardzo efektywnie, gdyż oprócz wyjazdowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, opiekunowie zaplanowali im również wycieczkę na zamojską Rotundę, gdzie w miejscu upamiętniającym masowe egzekucje zapalili znicze.

Wyjazd został zorganizowany przez wychowawczynie klas VII oraz II i III gimnazjum: panią Katarzynę Pleskaczyńską, panią Teresę Wszoła, panią Tamarę Bur, panią Annę Kopytko, panią Jolantę Skowronek, panią Wiesławę Posłajko, a także przez nauczyciela doradztwa zawodowego – panią Ewelinę Piliszczuk.

Skip to content