W Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyło się spotkanie historyczne poświęcone tematyce wysiedleń z Zamojszczyzny „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”, które przybliżyło zebranym życie wielu dzieci wywiezionych z terenów Zamojszczyzny w latach 1942 –1943.

Niemcy rozpoczęli akcję wysiedleńczą. Okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację prawie 300 polskich wsi. Ponad 100 tys. ich mieszkańców wywieziono z domów. Wśród wypędzonych było przeszło 30 tys. dzieci. Wysiedlanych umieszczano w obozach przejściowych w Zwierzyńcu i Zamościu.  Dzieci kierowano w głąb kraju (zwykle w kierunku Warszawy) bądź do Rzeszy.  Miejsce wysiedlonych zajęli niemieccy koloniści z Besarabii, Chorwacji lub Ukraińscy. Przejmowali opuszczone gospodarstwa, zostali uzbrojeni i umundurowani, dano im władzę nad pozostałymi Polakami. Całkowicie wysiedlono miejscowości: Dub, Huta Komarów, Janówka, Komarów-Osada, Komarów Wieś, Krzywystok, Ruszczyzna, Wolica Brzozowa, Wolica Śniatycka, Zubowice. Sam Komarów był wysiedlany dwukrotnie 14 grudnia 1942 r. i 17 stycznia 1943 r. W obu łącznie zginęło 51 osób, w tym 16 kobiet i 3 dzieci. Spłonęło kilka zabudowań. 

Podczas tego interesującego spotkania poznaliśmy obszerny materiał poprzedzony ciekawym komentarzem, dokumentujący tragizm czasów wojennych.

Wykład wzbogacony był wieloma zdjęciami dokumentalnymi, fragmentami wspomnień świadków tych wydarzeń i wierszami, powstałymi pod wpływem przeżyć, które recytowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie.  Licznie przybyli mieszkańcy z zaciekawieniem słuchali interesującej prelekcji, którą przedstawiła Pani dr Beata Kozaczyńska związana zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, autorka spotkania i wystawy towarzyszącej, dokumentującej  tułacze i często tragiczne życie dzieci wysiedlonych i ocalonych z „transportów śmierci”.

Spotkanie było bardzo interesujące i wszyscy uczestnicy byli pełni wzruszenia, gdyż historia przypomina nam o ogromnych, wprost niewyobrażalnych cierpieniach, jakimi byli dotknięci nasi przodkowie. Słowa podziękowania skierowała Pani Wójt Wiesława Sieńkowska, wyrażając uznanie za tę piękną „lekcję historii”. Podkreśliła, że żyjemy w lepszej Polsce i nie musimy przeżywać tak wielkiego okrucieństwa dzisiaj, bo wolność pozostawili nam nasi przodkowie, którzy przelali swoją krew, po to abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

 

Skip to content