W Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyło się spotkanie historyczne poświęcone tematyce wysiedleń z Zamojszczyzny „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”, które przybliżyło zebranym życie wielu dzieci wywiezionych z terenów Zamojszczyzny w latach 1942 –1943.

Pełna treść informacji: http://www.komarow.pl/aktualnosci/2026-spotkanie-historyczne-bylismy-w-transportach-dzieci-zamojszczyzny

Skip to content