W ramach „Spotkania z przyrodą i przygodą” zorganizowanego przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze prof. dr hab. Radosław Dobrowolski z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie wygłosił referat promujący walory przyrodnicze gminy Komarów-Osada „Źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze – unikalny w skali europejskiej obiekt przyrodniczy”.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z niezwykle cennym obiektem przyrodniczym, zlokalizowanym na terenie gminy Komarów-Osada, mającym ogromne znaczenie naukowe, dostarczające bogatej wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie na przestrzeni ostatnich 10 tysięcy lat.

Torfowisko kopułowe Śniatycze położone na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH 060025, podzielone jest na 2 kopuły  porośnięte na kulminacji szuwarem trzcinowym, przedzielone rowem melioracyjnym – uregulowaną, północną odnogą rzeki Sieniocha. Torfowisko charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem rzadkich i chronionych gatunków roślin wapieniolubnych.

Torfowiska źródliskowe zajmują mniej niż 1% powierzchni torfowisk w Polsce, natomiast żywe źródliskowe torfowisko kopułowe są jeszcze rzadsze i unikatowe. Dotychczas wykonane szczegółowe badania tego obiektu potwierdziły, że jest jednym z najcenniejszych obiektów mokradłowych w tej części Polski i Europy. O wyjątkowości tego miejsca świadczy niczym nie zakłócona budowa geologiczna, naprzemiennie występujący układ osadów biogenicznych (torfu) i martwic wapiennych, zasilane wodą napływającą pod ciśnieniem.  Okres odkładania się martwicy wapiennej w ok. 600 cm profilu trwał tu blisko 10 tysięcy lat. Budowa profilu w doskonały sposób odzwierciedla korelację pomiędzy zmianami klimatycznymi (temperatura i wilgotność), a tempem przyrostu kopuły źródliskowej, w tym warstw martwicy wapiennej. Badania wykazały niezwykły zapis historii zmian zachodzących w przyrodzie. W torfowisku zarejestrowane zostały wszystkie epizody chłodu, które korelują z zapisami zmian klimatycznych występujących w rdzeniach lodowcowych Grenlandii i Antarktydy.

W spotkaniu wśród zaproszonych gości uczestniczyła Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska.

Mamy nadzieję, że niniejsze spotkanie stanie się początkiem dalszej owocnej współpracy tutejszego samorządu ze środowiskiem naukowym na rzecz rozwoju gminy Komarów-Osada.

 

Skip to content