16 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne o tematyce wielkanocnej z udziałem przedstawicielek KGW w Śniatyczach w osobach Pani Haliny Ważny i Danuty Chwedeczko.  We wspólnych zajęciach wzięli też udział rodzice: Pani Aneta Szpinda, Pani Ewelina Łagowska oraz Pani Małgorzata Szozda, którzy należą jednocześnie do KGW w Śniatyczach i Kadłubiskach.

Celem zajęć warsztatowych  była prezentacja twórczości ludowej, jej popularyzacja wśród dzieci, jak również integracja środowiska lokalnego. Seniorki z KGW przypomniały dawne zwyczaje i tradycje świąteczne. Zaprezentowały technikę szydełkowania oraz wykonania wiosennych kwiatów z krepiny.

Nie zabrakło także zajęć praktycznych, które sprawiły wszystkim uczestnikom wiele radości  i pobudziły do kreatywności.  Efektem pracy, która stała się jednocześnie świetną zabawą, są  stroiki świąteczne oraz kolorowe bukiety wiosennych kwiatów.

Dziękujemy zaproszonym gościom za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie. Biorąc pod uwagę wielorakie zalety, m.in. rozwijanie twórczej inicjatywy dzieci jak również wzbogacenie kontaktu ze sztuką i jej twórcami, podjęto inicjatywę kontynuowania tego typu spotkań.

Skip to content