9 marca 2018 r. gimnazjaliści z Komarowa – Osady brali udział w V edycji turnieju języka angielskiego „Zamość – the Ideal Town”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu. Uczestnicy konkursu sprawdzali swoją wiedzę rozwiązując w języku angielskim test dotyczący bogatej historii Zamościa, jego zabytków, architektury, historycznych budowli, najsłynniejszych mieszkańców oraz współczesnego oblicza miasta. Oprócz tego tegoroczny materiał konkursowy nawiązywał do dwóch rocznic: do setnej rocznicy powstania zamojskiego zoo oraz do 25 rocznicy wpisania Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, która upłynęła 14 grudnia 2017r. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta.

Wszyscy uczestnicy turnieju: Martyna Żyła, Michał Krzeszowski oraz Jakub Wróblewski otrzymali certyfikaty „THE YOUNG GUIDE OF ZAMOŚĆ”.

Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycielkę języka angielskiego – Panią Tamarę Bur.

Skip to content