Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce w roku szkolnym 2017/2018 brały udział wi programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu.

Program adresowany był do dzieci 5-6 letnich oraz ich rodziców. Celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Skip to content