Uczniowie Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie tradycje patriotyczne kultywują przez cały rok szkolny. To efekt rzetelnej edukacji polonistycznej, historycznej i artystycznej, głęboko zakorzenionej w tradycji szkoły, która zawsze przywiązywała uwagę do kształtowania patriotycznych postaw swoich wychowanków, przybliżając im narodowe dzieje, polską literaturę i sztukę, pielęgnując ojczysty język, wychowując i przygotowując ich do roli odpowiedzialnego człowieka i obywatela. Dlatego też uczniowie są w pełni świadomi spoczywającego na nich obowiązku odpowiedzialności za lokalne dobro i chętnie uczestniczą we wszelkich przedsięwzięciach edukacyjnych mających pozytywny wpływ na ich wychowanie i dalszy rozwój. I właśnie taki cel przyświecał pokazowi historycznemu „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka”, który odbył się 14 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej w Komarowie – Osadzie. W tej „żywej lekcji historii”  przygotowanej przez Grupę Artystyczną „Rekonstrukto” uczestniczyli uczniowie oddziałów przedszkolnych, klas I-VII oraz gimnazjaliści i każdy z nich znalazł tu coś dla siebie. Prowadzący przygotowali bogaty program, w którym m.in. znalazły się: prezentacja obyczajów i kultury epoki, w tym tradycyjnego stroju sarmaty, pokaz uzbrojenia i metod walki oraz narzędzi tortur, proces czarownic, a także krótka lekcja szermierki.

Pokaz historyczny, który w szkole odbywa się już nie po raz pierwszy to  jedno z wielu podejmowanych przez szkołę działań wpływających na kształtowanie więzi z ojczyzną, a ta „podróż w czasie” okazała się dla uczniów bardzo atrakcyjną formą edukacji.

Skip to content