Zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych, przy licznie zgromadzonych mieszkańcach i gościach rozpoczęła się uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM dla jednostki OSP w Zubowicach.

Poświęcenia samochodu strażackiego dokonali: ksiądz Jan Chmaj Kapelan Straży Pożarnej w Powiecie Zamojskim i ksiądz Mariusz Molenda Proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Zubowicach.

Przekazania samochodu dokonali:

  • Pan Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
  • Druh Kazimierz Mielnicki Przez Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu
  • Pan Jerzy Pałczyński Przewodniczący Rady Gminy Komarów-Osada,
  • Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada

Kluczyki i dokumenty samochodu wręczono Prezesowi jednostki OSP w Zubowicach Druhowi Robertowi Piskorz, który przekazał je kierowcy Druhowi Kamilowi Jakubiak.

Honory matki chrzestnej pełniła Pani Elżbieta Chałas, a ojca chrzestnego Pan Stanisław Wiater.

Po ceremonii poświęcenia samochodu głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego samochodu i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie i odwagę w walce z żywiołami.

Spotkanie uświetnił Koncert Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie przygotowany pod kierunkiem Kapelmistrza Pana Ryszarda Gryciaka.

Walt Disney napisał:

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”.

Marzenia druhów strażaków i władz gminy spełniły się dzięki Marszałkom Województwa Lubelskiego wraz z Zarządem, którzy zdecydowali o przeznaczeniu dużej puli środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z zadania bezpieczeństwo ekologiczne na projekt pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W ramach podpisanego projektu pomiędzy 43 samorządami gminnymi a Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP i po jego pozytywnej weryfikacji nasza jednostka OSP w Zubowicach otrzymała piękny, doskonale wyposażony, nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy na miarę XXI wieku.

Całkowity koszt to 747.840,00 zł, dofinansowanie z RPO 442.190,00 zł wkład własny gminy 294.793,00 zł.

Pani Wójt bardzo serdecznie podziękowała Marszałkom Województwa Lubelskiego, Zarządowi Województwa Lubelskiego, Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie i Radnym Gminy za umożliwienie spełnienia marzenia.

Druhom strażakom życzyła aby nowy samochód był wizytówką i powodem do dumy, by wyzwalał w nich mnóstwo inicjatyw i pomysłów do wspólnego działania, tym samym przyczyniając się do rozwoju jednostki, wsi i integracji mieszkańców.

Skip to content