W rocznicę bitwy pod Zaborecznem delegacja z gminy Komarów-Osada z Panią Wiesławą Sieńkowską Wójtem Gminy na czele wzięła udział w uroczystości patriotycznej zorganizowanej w Gminie Krynice. Po uroczystej Mszy Św. odprawionej w intencji uczestników walk, przy pomniku poległych w bitwie pod Zaborecznem i Różą zostały złożone wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

1 lutego 1943 roku pod Zaborecznem Bataliony Chłopskie, stając w obronie pacyfikowanej ludności, stoczyły zwycięską bitwę z oddziałem Niemców. 250 partyzantów pod dowództwem kpt. Franciszka Bartłomowicza ps. „Grzmot” starło się z dwukrotnie liczniejszymi siłami niemieckimi odnosząc druzgocące zwycięstwo. Partyzanci wykazali się wielkim bohaterstwem, a ich dowódca wspaniałym strategiem. Niemieckie oddziały straciły 103 żołnierzy, liczba rannych jest nieznana. Straty polskie to jeden zabity partyzant oraz dwóch rannych.  W efekcie Niemcy na pół roku zaprzestali prowadzenia wielkiej akcji wysiedleńczej, zwanej Wysiedleniami Zamojszczyzny, rozpoczętą pod koniec 1942 roku. Niemcy w brutalny sposób wywozili mieszkańców Zamojszczyzny, a na ich miejsce osiedlali osadników niemieckich.

Skip to content