Od poniedziałku uczniowie Szkoły Podstawowej oraz klas gimnazjalnych w Komarowie – Osadzie rozpoczęli dwutygodniowy okres ferii zimowych, które  zapewne spędzą na wypoczynku i zabawie. I to właśnie z myślą o ich bezpieczeństwie w piątek 26 stycznia zostało zorganizowane spotkanie z policjantami, którzy zarówno młodszym, jak i starszym słuchaczom zwrócili uwagę na czyhające na nich w tym czasie zagrożenia. Policjanci przede wszystkim przypomnieli podstawowe zasady poruszania się po drogach publicznych oraz uświadomili potrzebę informowania osoby dorosłej o niepokojących zajściach. Następnie wspólnie z uczniami szczegółowo przeanalizowali zasady wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Apelowali także o rozsądne korzystanie w okresie zimowym z obiektów  i miejsc, które mogą być niebezpieczne i na których uczniowie powinni  przebywać wyłącznie pod okiem osób dorosłych.

Dodatkowo uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum uczestniczyli w pogadance poświęconej odpowiedzialności prawnej nieletnich ze szczególnym naciskiem na problem cyberprzestępczości oraz niewłaściwego użytkowania internetu i telefonu komórkowego.

Piątkową pogadankę profilaktyczną przeprowadzili: kierownik Posterunku Policji w Łabuniach asp. szt. Zbigniew Byczek oraz aspirant Marcin Gołębiowski.

Podejmowane przez szkołę działania służą między innymi uatrakcyjnieniu codziennego procesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów. Przede wszystkim powinny one jednak skłonić uczniów do głębszego zastanowienia się nad postępowaniem w różnych sytuacjach, gdyż czasami jego przykre konsekwencje mogą mieć wpływ na ich dalsze życie.

Skip to content